• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา Logistic
  • มีประสบการณืการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่