• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

14-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

14-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการร์งานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

13-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

13-Dec-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านกฎหมาย
 • ลงข้อมูล/บันทึกข้อมูลลงในระบบของบริษัท
 • จบปริญญาตรี(สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน

11-Dec-18

 

Applied

Banquet Staff

Narai Property Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Higher Vocational Certificate
 • บุคคลิกดี มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถเข้ากะได้

11-Dec-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน word , Excel , photoshop

10-Dec-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • 5+ years of experiences in Recruitment function
 • Good command of English
 • Male/ Female, Age between 27 - 35 years old.

10-Dec-18

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

08-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

08-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองดี พูดจาฉะฉาน
 • สามารถใช้ โปรแกรม MS Office ได้

07-Dec-18

 

Applied