• ตรวจสอบเช็คสินค้าเข้า-ออก
  • มีวุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
  • อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14-Jun-18

 

Applied
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
  • มีความสามารถในการสื่อสารประสานงาน

11-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่