• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
  • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

10-Dec-18

 

Applied
  • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
  • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

10-Dec-18

 

Applied

Admin

MERMAID CHEF CO., LTD.

นครศรีธรรมราช

  • Facebook, Instagram, Line@)
  • เข้าใจหลักการทำงานของ Social Media
  • ขายของเก่ง เพิ่มยอดขายเก่ง

03-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่