• ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
 • จัดทำ บันทึก และจัดเก็บงานเอกสารของฝ่ายบุคคล
 • เพศ หญิง อายุ 20-25 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช ขึ้นไป
 • เบิก-จ่ายและติดตามอะไหล่งานจากสโตร์
 • คีย์เอกสารระบบคุณภาพ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Staff (Import)

Sima Technology Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้าสินค้า
 • มีความรู้ด้านการเดินเอกสารพิธีการศุลกากร

17-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel และ Power Point
 • ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามรถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง)

16-Nov-17

 

Applied
 • ปวส.ทุกสาขาวิชา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส.
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 24 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 25- 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานหรือประสพการณ์ด้านการขาย เเละการตลาด
 • สามารถทำยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนดได้

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ขึ้นไป
 • จบ ปวส. หรือเทียบเท่า

12-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

10-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

10-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล