ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 462 ตำแหน่งงาน
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  ปทุมวัน
  • Completion of two years of college or university
  • Three years’ work experience in office support
  • Good Working Knowledge of English, Fluent of Thai
  SmoothGraph Connect Co., Ltd.'s banner
  SmoothGraph Connect Co., Ltd.'s logo
  สาทรTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • ดูแลและรวบรวมงานเอกสาร
  • ประสานงานภายในบริษัทและลูกค้า
  • จัดทำเอกสารสัญญา ใบเสนอราคา
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • สรุปข้อมูลสถิติ เช่น การขาด-ลา-มาสาย
  • วางแผนจัดกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ
  • ดูแลเรื่องเอกสาร-เบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆให้พนักงาน
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  บางคอแหลม
  • การศึกษาสาขาการจัดการ/บริหาร/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • มีประสบการณ์งานธุรการโรงงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • ฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้
  Cibes Lift (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความตั้งใจที่จะทำงาน
  • สามารถทำงานเอกสาร งานเช็คและควบคุมสต็อกอุปกรณ์ได้
  • มีความรับผิดชอบสูง
  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • At least 1 years of experience in Accounting
  • Able to speak English in Fundamental level.
  • Knowledge of accounting system
  ถัด ไป