• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

23-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล