• มีประสบการณ์ทางด้าน นำเข้า ส่งออก ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักบริการ และมีความยืดหยุ่นในการทำงานดี

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • HRM
 • HR & GA Department
 • 6 - 10 years of experience in HR Generalist role

31 นาทีที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, 28 -35 years old.
 • Bachelor Degree or higher in Law , MBA , HRM
 • Minimum 5 years of experience in a Human Resource

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, 28 -33 years old.
 • Bachelor Degree in related.
 • Minimum5 years of experience in manufacturing.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Good command of English
 • visa
 • Work permit

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • School Admissions
 • Thai nationality only
 • Good command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 Yrs in Employee relation with good Labour Law
 • Experience in HR Generalist in Manufacturing
 • Fair command of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะด้านการสื่อสารประสานงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการใช้ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Executive – Sriracha
 • HR Full Function, Good English
 • Prefer hospitality industry

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 1-2 year's working experience in hospitality
 • Be able to commute to work by themselves

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 1Mth,Medical Ins,Pvd F,Transport,Meal,Etc.
 • Global Plastics Manufacturing & Trading Company
 • Exp. in Japanese Company+N3+TOEIC 600 Up

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Safety, Admin, HR task
 • 3-5 years experiences in safety or admin
 • Basic Salary with MANY extra allowances.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Recourse, Accounting
 • At least 0-2year experience on HR or Admin
 • Understanding or having experience in implementing

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • Speaking Japanese will be advantage
 • New graduate are welcome

13-Dec-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Dynamics in HR&GA for automotive , 1000 staffs
 • Exp.in GA / HR 7 yrs+. from manufacturing plant
 • Good in English is a must , communicate Japanese+

13-Dec-18

 

Applied
 • Having experience as HR & GA
 • Management experience at least 1 year
 • Have experience in Japanese company

13-Dec-18

 

Applied
 • ม.3, ม.6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการทำงานสำนักงาน (Office)

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานธุรการ รับพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Dec-18

 

Applied
 • Attractive salary and benefit
 • Overseas training opportunity
 • Opportunity to join company

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage all the Director’s personal subjects
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเลขานุการ, การบริหาร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี

13-Dec-18

 

Applied
 • Calculate commissions for Agent and Seller
 • Bachelor's degree in accounting or related fields
 • Experience in accounting/HR from 1 - 2 years

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • มีบุคลักลักษณะดี มนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ

13-Dec-18

 

Applied
 • รักในงานบริการ กล้าจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ
 • ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสปการณ์

13-Dec-18

 

Applied
 • รักในงานบริการ กล้าจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ
 • ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสปการณ์

13-Dec-18

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

13-Dec-18

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, not over 35 years old
 • 1-2 yrs exp. as Interpreter or Translator / 40K up
 • Good in Eng & Fluent in JP/ N2 up @ Chonburi

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female, age 25-35 yrs old
 • At least 2 yr exp. in interpreting @manufacturing
 • Good in Eng & Fluent in JLPT N2 up @ Chonburi

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Advanced conversation level of English (High)
 • 10 years in HR & GA field

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

12-Dec-18

 

Applied
 • Interpreting Japanese to Thai and Thai to Japanese
 • Bachelor degree in any field
 • At least 1 year working experience any companies

12-Dec-18

 

Applied
 • เพศชาย 25 ปี ขึ่้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

12-Dec-18

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป รับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิ ปวส .ขึ้นไป สาขาโลจิส์ติก
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป รับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิ ปวส .ขึ้นไป สาขาโลจิส์ติก
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

12-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย 25 ปี ขึ่้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

12-Dec-18

 

Applied
 • Thai Male or Female, age 28-35 years old / 50-70K
 • Good command in Eng and Fluent in JP (N1-N2)
 • 3 years exp as interpreter / @ Chonburi

12-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

12-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

12-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

12-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

12-Dec-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า

12-Dec-18

 

Applied