• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน นำเข้า ส่งออก ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะด้านการสื่อสารประสานงาน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะการใช้ MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree
 • 6 months experience of B-to-B relationships
 • MUST have a very high standard of English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Degree in Business Administration or related field
 • Experience in Management support document
 • -

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Science of Public Health.
 • 2 years experience in Sanitation, CSR Activities
 • -

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์ เพราะต้องเดินทางติดต่อประสานงาน
 • ดูแล social media ของบริษัท facebook /Line
 • เรียนรู้งานได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ธุรการ
 • ประสานงาน
 • ชลบุรี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree with Japanese language
 • To be interpret and Translate for Japanese-Thai
 • To support VISA, hotel booking 90 days

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรถขนส่งในส่วน Safety รถ Safety คน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of English
 • visa
 • Work permit

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary: 15,000–18,000THB
 • Good command of Japanese or English
 • Bachelor degree

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ต้องอยู่ในระดับสากล
 • สามารถทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่นได้
 • รับแรงกดดันได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle daily operations activities.
 • Ensure accuracy of daily movement report
 • Attend to customers' orders & enquiries

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Act as Secretary to the Japanese Managing Director
 • Bachelor degree in Japanese language
 • 0-3 years of working experiences

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลขนส่งในส่วน Safety รถ Safety คน
 • ทำรายงานประจำเดือน
 • ดูแลจัดระเบียบ จัดอบรม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leading activities to ensure well-being
 • Bachelor's degree in any field
 • 5 years serving as Admin in Factory environment

20-Sep-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานเดิมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารที่ดี

20-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเวลาการทำ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านงานบุคคล

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีไหวพริบในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. -ปวส.
 • สาขาบริหารธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Word

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

20-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

20-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

20-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

20-Sep-18

 

Applied
 • สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง4 ชลบุรี
 • ภาษาญี่ปุ่น ระดับ3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทำเอกสาร Work permit, Visa
 • มีประสบการณ์โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2

20-Sep-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง4 ชลบุรี
 • ภาษาญี่ปุ่น ระดับ3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Someone who has a ‘can do‘ attitude
 • Confident in written and spoken business English
 • Able to multitask

19-Sep-18

 

Applied
 • At least Bachelor's degree
 • 3 yrs experience in secretary, admin, coordinator
 • Based in Hemaraj Industrial Estate, Bowin,Chonburi

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Executive secretary, secretary, personal assistant
 • PA, เลขา, เลขานุการ, เลขาผู้บริหาร, office admin
 • ผู้ช่วยผู้บริหาร, administrative, admin, assistant

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • 2 years experiences as an interpreter
 • JLPT Level N2

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. -ปวส.
 • สาขาบริหารธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Word

19-Sep-18

 

Applied
 • General Affair
 • Seculity Management
 • Security Services

19-Sep-18

 

Applied
 • General Administration
 • Control Budget
 • Communicate in Japanese

19-Sep-18

 

Applied
 • General Affair
 • Management
 • Automotive

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree
 • 5 years work experience
 • Good problem solving, decision making

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาการบริการทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล ด้าน HRM และ Payroll
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี

19-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเวลาการทำ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านงานบุคคล

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีไหวพริบในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in any related field
 • Good command of written and spoken in English
 • Able to work under pressure & work hard

19-Sep-18

 

Applied
 • Develop and implement HR strategies
 • Bachelor’s degree in HRM, Business administration
 • At least 10 years in human resource management

18-Sep-18

 

Applied
 • Good command of English
 • Handle all administration jobs
 • Great interpersonal and coordination skill

18-Sep-18

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบ

18-Sep-18

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

18-Sep-18

 

Applied
 • 2 years in DCC experience
 • Bachelor degree in relate field.
 • Experience in ISO audit system , if have ISO

18-Sep-18

 

Applied