• 5-day work week
 • flexible working hours
 • free softdrinks & snacks

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ทำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • มีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้

19-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความกระตือรือร้นรักการเรียนรู้
 • มีบุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • 10 year experiences in labor relations
 • Understanding in Thai Labor laws and regulations
 • Manufacturing background

19-Jan-18

THB90k - 160k /เดือน

Applied
 • Good command in English
 • Experienced in HR General 8-10 years
 • Bachelor or Master degree

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานธุรการทั่วไปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel)
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความขยัน อดทน

19-Jan-18

 

Applied
 • Electronics
 • Japanese N3-N2
 • Office, documents

19-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัด สมุทรปราการ ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Finance or a related field.
 • 2 years working experience as a sales coordinator
 • Ability to work independently

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistance Manager Customer Service Team For SEA
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Working experiences 5 years in customer service

19-Jan-18

 

Applied
 • Assistance Manager Customer Service Team For SEA
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Working experiences 5 years in customer service

19-Jan-18

 

Applied
 • Thai Female, age 25-30 years old
 • 2-5 years experience as interpreter in Manufacter
 • Good command in Japanese (N1-N2)

19-Jan-18

 

Applied
 • Responsible for day to day service planning
 • Service documentation handling
 • Experience service production or material planning

18-Jan-18

 

Applied
 • Develop admission strategies for the school
 • School marketing activities, ensure admission
 • working with people for different culture/country

18-Jan-18

 

Applied
 • Handle quotes, local service orders & admin
 • Local customer day to day contact
 • Minimum of 2 years’ administrative experience

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสามารถด้านภาษาจีน แปลภาษาไทย
 • มีใจรักงานบริการ ทัศนคติดี สุภาพ เรียบร้อย

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • GA & HR Section Supervisor
 • GA & HR Supervisor
 • GA & HR

18-Jan-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Tracking shipments where necessary
 • Knowledge of dangerous goods classifications
 • Support with HR and payroll documentation

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences Import&Export
 • Fair communicate English both spoken and written
 • Apply: inthiraporn.k@manpower.th.com

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานทั่วไป
 • สามารถทำงานด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

18-Jan-18

 

Applied
 • ประสานระหว่างคนภายในและภายนอกองค์กร
 • คล่องแคล่วและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

18-Jan-18

 

Applied
 • Female, Male age 33 - 45 yeas old, HR Develope,
 • HR, payroll - Business plus, compensation, welfare
 • recruitment

18-Jan-18

 

Applied
 • ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

18-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

18-Jan-18

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลการออกใบกำกับภาษี
 • บันทึกการจัดทำรายงานบริษํทนำเสนอผู้บริหาร
 • นัดพบลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

18-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสารและความเรียบร้อยของโครงการ
 • ติดต่อประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์และต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compensation & Benefits, payroll specialist
 • Labor relation, welfare mamangement, admin
 • Human resource and administration

17-Jan-18

 

Applied
 • IT Consulting Software
 • Sales Support
 • Admin, Purchase

17-Jan-18

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารการจัดการ
 • มีความรู้ความสามารถด้าน ISO 9001,ISO 14001,TS16949
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • วางแผนพบปะลูกค้าและบันทึกข้อมูลเสนอหัวหน้า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ รับผิดชอบต่อหน้าที่

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or any Financial
 • At least 7 years’ experience in financial accounti
 • Good command of both spoken & written English

17-Jan-18

 

Applied
 • Respond in Part Purchasing
 • Cost Reduction Project
 • New graduate is welcome

17-Jan-18

 

Applied

Admin Sales

A PLUS PARTNER COMPANY LIMITED

ภาคตะวันออก

 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานด้านบริหารกำหนดแผนงาน แผนปฏิบัติงานตามนโยบาย
 • วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • วางแผนกำหนด KPI ในแผนก

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช./ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • รับคำสั่งซื้อและบริการจากลูกค้า

17-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปวช./ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel

17-Jan-18

 

Applied
 • Age 30-35, Degree in Human Resources or related
 • 5 years experience in admin. manufacturing, ER
 • Strong Problem Solving and Negotiation Skill

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in supply chains
 • Business administration
 • 3 years experience in related function

16-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

16-Jan-18

 

Applied
 • General Affair
 • Management
 • Automotive

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration, Law
 • 5-8 years experience in an HR function
 • HR function, including recruitment, organazation

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS-office ได้ดี
 • เริ่มงานได้ทันที

16-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Science of Public Health.
 • 2 years experience in Sanitation, CSR Activities
 • GPA 2.75 or higher.

16-Jan-18

 

Applied
 • General Affair
 • Seculity Management
 • Automotive

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน แปลเอกสาร ภาษาอังกฤษได้

15-Jan-18

 

Applied
 • GENERAL AFFAIRS
 • Service
 • Insurance

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล