• สวัสดิการดี
  • มีความก้าวหน้าในหน้าที่สูง
  • ให้โอกาสในการพัฒนางาน

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Able to start ASAP
  • Good English
  • Negotiable

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่