• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อ Social Media
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีทัศนคติที่ดี

07-Dec-18

 

Applied
 • ทำการบันทึกข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดต่าง ๆเข้าระบบ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
 • หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

04-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

04-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • พนักงานธุรการ
 • ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

03-Dec-18

 

Applied