• มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • มีความสามารถในการสื่อสารประสานงาน

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น
 • ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น
 • ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไปและปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความกระตือรือร้น
 • ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

14-Mar-18

 

Applied
 • Strong HR leadership
 • Bachelor or Higher degree in Business Management
 • More than 15 years HR management experience

13-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง รู้กฎหมายแรงงาน

11-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล