• ตรวจสอบเอกสารสำหรับการขอวีซ่าแต่ละประเภทให้ถูกต้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 2 มื้อ ต่อวัน

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเช็คสินค้าเข้า-ออก
 • มีวุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14-Jun-18

 

Applied
 • To handle all administrative work
 • Bachelor’s Degree in BA, Marketing, Tourism
 • “CAN DO” attitude

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • มีความสามารถในการสื่อสารประสานงาน

11-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่