• ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน
  • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

17-Sep-18

 

Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

12-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่