• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ

22-Sep-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ

22-Sep-18

 

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
  • มีทักษะในการติดต่อ สื่อสารได้เป็นอย่างดี

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่