ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 154 ตำแหน่งงาน
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านกองทุน ตราสารทางการเงิน
  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Quality Assurance Officer/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ

  Ngernturbo Co., Ltd./ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Fresh graduates are welcome
  • Merit based quarterly raise
  • Development opportunities
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ปากเกร็ด
  • งานประเมินราคาหลักประกัน
  • งานประเมินทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน
  • งานตรวจสอบคุณภาพทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  | Investor Relations Manager (Packaging Business) | /8521/

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  บางซื่อ
  • IR/ stock/ financial analyst background is a must
  • Communicate with analysts and investors
  • Working member at the 56-1 and annual report
  IRPC Public Company Limited's banner
  IRPC Public Company Limited's logo

  Finance Officer

  IRPC Public Company Limited
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี - โท การเงิน / บัญชี / วิศวกรรม
  • มีความรู้ด้านการเงิน หลักบัญชี
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ feasibility study
  SCB Securities Co., Ltd.'s logo

  SCBS-Call Center (Officer - Manager)

  SCB Securities Co., Ltd.
  จตุจักร
  • ตอบคำถามทางโทรศัพท์,ช่องทางอื่นๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น
  • สามารถทำงานแบบ flexible working hours
  SCB TECH X CO., LTD.'s banner
  SCB TECH X CO., LTD.'s logo

  Product Specialist

  SCB TECH X CO., LTD.
  จตุจักร
  • Bachelor degree in business administration
  • 3+years in banking field
  • Strong problem solving and analytical skills

  Assistant Finance Manager

  Wildlife Conservation Society (WCS) – Thailand Program
  ปริมณฑล-นนทบุรี
   SCB Securities Co., Ltd.'s logo
   จตุจักร
   • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
   • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียน
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และ Multi-tasking
   SCB Securities Co., Ltd.'s logo
   จตุจักร
   • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
   • มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และ Multi-tasking
   SCB Securities Co., Ltd.'s logo
   จตุจักร
   • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
   • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูดและเขียน
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และ Multi-tasking
   Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
   Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

   Team Manager - Foreign Instructions & Corporate Actions

   Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
   จตุจักร
   • Settlement Process ด้านสิทธิประโยชน์และหลักทรัพย์
   • บริหารจัดการกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการรับฝากทรัพย์สิน
   • บริหารโครงการ Project Initiative & Lean Project
   SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s banner
   SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s logo
   หลักสี่
   • Initiating the direct sales strategies
   • Managing direct sales team and local customer
   • Maintain and expand related partner
   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

   Debt Capital Markets Executive

   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
   พญาไท
   • Debt Capital Market
   • Bond Market, Debt Market, Capital and Funding
   • Newly Grad (Master’s degree) are welcome.
   Renazzo Motor Co., Ltd.'s banner
   Renazzo Motor Co., Ltd.'s logo
   จตุจักร
   • บัญชีการเงิน,บัญชีต้นทุน,การเงิน
   • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
   • ประสบการณ์ผ่านงานด้านธุรกิจยานยนต์
   Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
   Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo

   AVP of Operations Control (KYC)

   Adecco Recruitment (Thailand) Limited
   ปากเกร็ด
   • KYC Operations Control
   • Digital Asset and ICO Portal
   • Self-Starter and Leadership
   Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
   Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo

   Finance Controller

   Adecco Recruitment (Thailand) Limited
   ดุสิต
   • Minimum 5 years of experience in finance area.
   • Experience in financial planning and reporting.
   • Experience in consolidated financial planning.
   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

   Treasury Operations

   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
   พญาไท
   • Treasury Operations
   • Risk Monitoring and Control
   • Securities Operations
   PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
   PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

   นักการเงิน (165)

   PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
   จตุจักร
   • ปริญญาตรี/ปริญาโท : การเงิน /การบัญชี
   • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 7 ปี
   • ประสบกาณ์ด้านบัญชี การบริหารทางการเงิน
   Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
   Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo

   Manager - Financial Transaction

   Boonrawd Brewery Co., Ltd.
   ดุสิต
   • ประสานงานกับธนาคารต่างๆ
   • บริหารจัดการและติดตามการชำระหนี้
   • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีการเงินและภาษีอากร
   TMBThanachart Bank Public Company Limited's banner
   TMBThanachart Bank Public Company Limited's logo

   Supply Chain Specialist

   TMBThanachart Bank Public Company Limited
   จตุจักร
   • Structure appropriate supply chain solutions.
   • Initiating and setting up sales strategy.
   • Minimum 2-5 years’ experience in Banking.
   Successmore Being PCL.'s banner
   Successmore Being PCL.'s logo
   จตุจักร
   • Oversees Accounting department,budget preparation
   • Works with other department heads
   • Monitor each department and make recommendations
   TMBThanachart Bank Public Company Limited's banner
   TMBThanachart Bank Public Company Limited's logo

   Product Executive (Bancassurance)

   TMBThanachart Bank Public Company Limited
   จตุจักร
   • 5 yrs exp&knowledge of Bancassurance product dev.
   • understand customer needs, market position
   • Co-ordinate with insurance company
   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

   FX & MM Operations Specialist

   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
   พญาไท
   • Foreign Exchange Operation
   • Foreign Exchange Dealer/Trader
   • Foreign Exchange Specialist
   ถัด ไป