• บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

16-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • งานบัญชี/การเงิน แสดงรายรับ-จ่าย แยกประเภท

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

16-Mar-18

 

Applied
 • 5 years working in Accounting & Controller.
 • Work in real estate industry would be a plus.
 • Based in Chiangmai Province.

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือสินเชื่อเบื้องต้น

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการสอบ IC License

14-Mar-18

 

Applied
 • กรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความเป็นผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร
 • มีทักษะการขายและการตลาด

12-Mar-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชี,ควบคุมดูแลเงินสดย่อย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาบัญชี มีประสบการณ์ 2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์

11-Mar-18

 

Applied
 • ปวส. การบัญชี,การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางบัญชี,บัญชีการเงิน หรือ ธุรการ

09-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีไหวพริบในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

09-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีไหวพริบในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

09-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล