ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  เชียงรายTHB 35K - 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Work Experience: 5+ years experience
  • Able to using program ERP
  • Responsible and head of accounting
  Millimed Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  เชียงราย
  • ปริญญาตรี / โทสาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนปฏิบัติการอย่างน้อย 5 ปี
  • ประจำที่โรงงานเชียงราย
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ภาคเหนือ
  • Finance Director,Financial modelling,FP&A,Treasury
  • Thai rules and BOI regulation, Taxes & Accounting
  • International Jewelry Manufacturer, Good benefits
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)