• Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's or Master's in finance
 • experienced 1-5 years in Credit Analysis
 • work in Udonthani

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 5 years experience in Branch Planning &
 • Good in Planning Skill, Organizing Skill

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager

Fame Placement Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Accounting
 • Experience 12-15 years in the field of Finance
 • Fluent English communication skills.

14-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล