ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  สุราษฎร์ธานี
  • วางแผนการตลาดด้านการปล่อยสินเชื่อและกำหนดกลยุทธ์
  • ควบคุมดูแล แก้ไข และรักษาคุณภาพหนี้ของสำนักงานเขต
  • ควบคุมดูแล แก้ไข และรักษาคุณภาพหนี้ของสำนักงานเขต