• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร 7 ปี
 • จัดทำรายงานค่าใช้จ่าย

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆหรือสาขาแบบหมุนเวียน

18-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • คณะ : บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน

18-Sep-17

 

Applied
 • ทอนเงินให้ลูกค้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ปวส.- ปริญญาตรี

14-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล