ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,382 ตำแหน่งงาน
  Dusit Thani Public Company Limited's banner
  Dusit Thani Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Investment banking, Asset Management,
  • Corporate Finance Background
  • Proficient in financial modelling
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือ การเงิน
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel
  • มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ reports
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจเรื่องมารยาท
  • แก้ปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's banner
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's logo

  Strategy Research Analyst

  Bank of Ayudhya Public Company Limited
  ปทุมวัน
  • Research, Report
  • non-deal roadshow (NDR)
  • stock
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Treasurer (SCG International)

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  บางซื่อ
  • งานบริหารเงิน ควบคุมวางแผนสภาพคล่องทางการเงิน
  • งานบริหารสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ ควบคุมความเสี่ยง
  • ปฎิบัติงานสำนักงานสาขาต่างประเทศ
  Banpu NEXT EcoServe Co., Ltd.'s banner
  Banpu NEXT EcoServe Co., Ltd.'s logo

  Financial Analyst

  Banpu NEXT EcoServe Co., Ltd.
  ราชเทวี
  • Financial modeling and budgeting
  • Financial knowledge and analytical skill
  • Can do attitude and fast learner
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • Degree/Master degree in finance, marketing
  • 1-3 years related work experience in related area
  • TOEIC Score > 600
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • Degree/Master degree in finance, marketing
  • 1-3 years related work experience in related area
  • TOEIC Score > 600
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s banner
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s logo

  Financial Analyst- M&A

  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)
  วัฒนา
  • 5 years of experience in M&A advisory
  • Valuation and Modeling skills
  • Fluent in English
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน derivatives product
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • ชอบเรียนรู้และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • เชี่ยวชาญด้านธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขาย
  • พัฒนา Content และดูแลงาน Digital Marketing
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's banner
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's logo

  Business Analyst

  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
  บางรัก
  • Conduct market research of financial business
  • Do analysis based on comparative approach and data
  • Participate in each step of development process
  Trinity Securities Co., Ltd.'s banner
  Trinity Securities Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Relevant experience in investment banking
  • Bachelor’s or Master’s degree
  • 0-4 years experience
  Asia Plus Group Holdings Public Company Limited's banner
  Asia Plus Group Holdings Public Company Limited's logo
  สาทร
  • Financial Statement and Models, Research
  • Investment Analysis, Economics Trends
  • CISA or CFA Level 1 is a must
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาโทสาขา Computer Engineering
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาโทสาขา Computer Engineering
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
  TISCO Financial Group Public Company Limited's logo

  Risk Management

  TISCO Financial Group Public Company Limited
  สาทร
  • ทำรายงานความเสี่ยงและบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • คำนวณเงินสำรองเพื่อรองรับความเสี่ยง
  • งานมั่นคง สวัสดิการดี ใกล้ BTSศาลาแดง ,MRT สีลม
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาโทด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • ชอบเรียนรู้และใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม มี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Finance Support (Welcome New Graduate)

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  บางรัก
  • Finance Support
  • Finance Officer
  • Welcome New Graduate
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านวิเคราะห์การตลาด
  • มีความเข้าใจการลงทุนในหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  Asia Plus Group Holdings Public Company Limited's banner
  Asia Plus Group Holdings Public Company Limited's logo

  Brokerage Risk Management

  Asia Plus Group Holdings Public Company Limited
  สาทร
  • Credit Risk Exposures, Financial Product
  • Risk Management in financial products
  • Excellent in MS Excel, Word
  Aksorn Charoentat Act Co., Ltd.'s logo
  พระนคร
  • Financial Model
  • วิเคราะห์งบประมาณ
  • ฺBudgeting
  Central JD Fintech Co., Ltd.'s logo

  Financial Analyst (FP&A)

  Central JD Fintech Co., Ltd.
  ปทุมวัน
  • Experience working in FP&A
  • management account and monitoring financial
  • Strong leadership and interpersonal skills
  ถัด ไป