• ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร
 • มีความเข้าใจในหลักการบริหารกระแสเงินสด
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supervise operational trade activities
 • Operations of moderately complex & demanding
 • Customs, import, and export

16-Jan-18

 

Applied
 • Experience in controlling and cost accounting
 • Good Communication in English
 • Degree in Accounting, Finance, Controlling

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล