• ปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน/ การบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ด้าน Commercial Finance หรือวิเคราะห์การเงิน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

23-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • เจ้าหน้าที่การเงิน

22-Jan-18

 

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาสถิติ
 • ประสบการณ์ทางด้านการสำรวจวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเสียสละ รับผิดชอบในงานสูง

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล