• ด้านการเงินการธนาคาร
 • ปริญญาตรี
 • เพศหญิง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน / ป.โท MBA
 • Finance, Accounting, Budgeting และ IFRS
 • Financial Planning and Analysis ไม่น้อยกว่า 3 ปี

18-Sep-20

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • อายุ 35-45 ปี
 • หากมีประสบการณ์ผ่านงานธนาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Sep-20

 

Applied
 • Accounting and Finance Director
 • ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
 • ตลาดสี่มุมเมือง บริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัด

16-Sep-20

 

Applied
 • CFO/Finance Director
 • Experiences in Public companies/manufacturing
 • SAP program

16-Sep-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่