• มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ระดับด
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจรักงานบริการและบุคลิกภาพดี

20-Sep-18

 

Applied
 • Oversee Cost management & Capital investment
 • Ensure Accurate/timely Monthly & Quarterly reports
 • Support Budgeting & Forecasting activities

19-Sep-18

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการลงทุน
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

17-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่