• bachelor's degree in a related field
  • must have significant senior management experience
  • knowledge in SAP or a similar ERP systems

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล