• บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

11-Jan-18

 

Applied
  • จัดทำรายการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
  • จัดทำแบบและรายงานภาษี ภ.ง.ด. 3, 53, 54 ภ.พ. 30, 36
  • วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี

10-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล