• การศึกษา ปริญญาตรี – โท สาขาการบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการงานบัญชีการเงิน
 • สามารถวางแผนบริหาร ประเมินโครงการ ด้านบัญชี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า
 • วางแผนการลดหย่อนภาษีให้กับลูกค้า
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริการ / ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แนะนำการลงทุนให้กับลูกค้า
 • วางแผนการลดหย่อนภาษีให้กับลูกค้า
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance & Accounting.
 • Experience in the relevant tasks as Investor Relat
 • Good initiative and determination to achieve goals

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Thai National, aged above 35 years old
 • Master's Degree in Finance, Accounting
 • 6-10 Years of experience in finance management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี

25-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆหรือสาขาแบบหมุนเวียน

25-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

25-Sep-17

 

Applied
 • B. Degree in Accounting or Financial
 • Factory background / experienced in manufacturing
 • Good Command in English

24-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

24-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting & Finance.
 • At least 5 yrs experienced in Accounting & Finance
 • Good command in English (Spoken and Written).

22-Sep-17

 

Applied
 • experience in in corp. finance, financial planning
 • strong analytical, interpersonal, commu. skill
 • Good decision making and problem solving skills

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • ควบคุมเงินสดย่อย
 • สามารถใช้โปรแกรม WinSpeed ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • Accountant, Finance, GL
 • CPA, CPD, SAP, FICO , IFRS
 • Good Command in English

22-Sep-17

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Finance and Accounting Manager (Mandarin Speaking)
 • Chemical Manufacturing experience
 • Good salary package and allowances

22-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female with age 22 years old up
 • 1 years up experience in Leasing Machine, Truck
 • can drive with valid license and own car

22-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female, 30 - 40 years old.
 • Experience in maintenance of air conditioning.
 • Japanese will be advantage.

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 35 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์สินเชื่อ

21-Sep-17

 

Applied
 • Direct and coordinate daily activity and operation
 • Experience 8-10 years up in Accounting
 • Male/Female , aged between 30 - 40 years old

21-Sep-17

 

Applied
 • Use of full integrated ERP system;
 • At least 10 years of Financial management
 • Strong communication and presentation skills

21-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female , 32-40 years old.
 • Education: Bachelor 's or Master 's degree
 • Have experience in Financial and Accounting

20-Sep-17

 

Applied
 • Costing
 • Finance Analyst
 • English proficiency

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • develops and implements property-wide strategies
 • exceed the needs and expectations of the brand’s
 • In addition, creates and executes a business plan

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female with age 28 years old and above
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 5 years of experience in manufacturing accounting

20-Sep-17

 

Applied
 • Female with age 28 years old and above
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 5 years of experience in manufacturing accounting

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Business Finance
 • Bachelor degree, higher in Mechanical Engineering
 • At least five years of financial management

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Controller, Finance Director, CFO
 • Finance and Accounting Manager, Finance Manager
 • Manufacturing, Multinational Company

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล