Finance and Accounting Manager

Fame Placement Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Bachelor’s Degree or Master Degree in Accounting
  • Experience 12-15 years in the field of Finance
  • Fluent English communication skills.

14-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • >12 years experienced in Accounting/Financial
  • Good English Communication/Team Management
  • General Accounting/Costing/BOI/Audit

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
  • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล