ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo

  Trader (Commodity)

  Von Bundit Co., Ltd.
  ภาคใต้
  • Good customer engagement
  • Able to communicate well in English
  • Speaking Chinese Language is a plus
  Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited's banner
  Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited's logo

  Senior Manager – Hotel Analysis

  Laguna Resorts & Hotels Public Company Limited
  ภูเก็ต
  • Bachelor's or Master's degree in Accountancy
  • Knowledge of hotel industry
  • Perform detailed review work on hotel financial
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)