ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  ภูเก็ต
  • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร การเงิน