• Financial , Minimum ,accounting, Forecasting ,
 • real estate development,models ,business,Cash flow
 • monitoring,profit planning,CFA,Chartered Financial

23-Mar-18

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

23-Mar-18

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

22-Mar-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
 • ประกันชีวิต และวินาศภัย, ให้ความรู้แก่ลูกค้า
 • มีใบอนุญาตSingle license, Life Insurance

21-Mar-18

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีภูมิลำเนาอยู่อ.สะเดาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรม Express ได้

20-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร,ภาษาอังกฤษ
 • มีความชำนาญด้านตัวเลขเป็นอย่างดี
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

20-Mar-18

 

Applied
 • More than 7 years of direct experiences
 • Knowledgeable in Corporate and Personal business
 • Competitive salary and benefits package

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามเอกสารลูกค้า
 • คีย์ข้อการซื้อสินค้าของลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือไทย ด้านบัญชี/การเงิน
 • ประจำบริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงิน 4-5 ปี

19-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงิน 4-5 ปี
 • ประจำบริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. จบสาขา บัญชี ขึ้นไป
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

18-Mar-18

 

Applied
 • เงินเดือน30,000 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่กระบี่ได้
 • สามารถปิดงบบัญชีได้

13-Mar-18

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล