• ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance/Accounting
 • 7 years experiences in Finance / Treasury
 • Has tax knowledge such as VAT

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Good understanding of financial, statutory
 • At least 5 years of experience in an accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • Teller

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • MRAT
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สอบและสัมภาษณ์ วันอังคาร 23 ม.ค. 61
 • ชลบุรี
 • งานวิเคราะห์สินเชื่อ/RM

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
 • ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากร
 • มีความเข้าใจในเรื่องการจัดทำ Bid Bond

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Financial
 • Knowledge of an ERP system is required
 • New plant set up experience.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน และสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานธนาคาร
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการลูกค้า
 • ปฏิบัติงานประจำสาขาต่างๆ หรือสาขาแบบหมุนเวียนได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 10 years or more experience in accounting
 • Support the forecast accuracy and process
 • Supervision of the processing cash transactions

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in all aspects of Financial Management
 • Provide reliable financial/controlling information
 • Lead all financial forecasting processes

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft office
 • มีความรู้และทักษะด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บันทึกเช็ครับ-จ่ายตัดเช็ค ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • MNC Manufacturing Environment
 • English is a MUST
 • 8 years’ experience in Accounting

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • Manufacturing
 • J-Sox Program

15-Jan-18

 

Applied
 • degree or higher in Financial or related filed
 • Attentive to detail, a team player and passionate
 • Good computer skill especially Microsoft Excel

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Finance, Accounting
 • accounting systems for analysis finance
 • Good command of English

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in an accounting
 • Possessing a CPD certificate will be an advantage.
 • Knowledge of auditing practices and principles.

15-Jan-18

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Degree in Marketing, Administration
 • Having knowledge of US GAAP and SOX

15-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Accounting, Business Administration
 • Good analytical skills and can work well
 • Background in agriculture, farming or wood

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Urgently Required
 • 1 Vacancy
 • Base at Pattaya

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compliance, Internal Auditor
 • implementation, testing framework
 • Environment Control

15-Jan-18

 

Applied
 • Fresh graduate of Master in finance, Costing,
 • Bachelor degree from international program
 • 3 years of experiences up will be advantage

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MSI/PPR report for actual and plan/forecast.
 • Assist to support A/R daily function
 • Accounting or finance degree or equivalent

15-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

15-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years experience in auditing

15-Jan-18

 

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3-5 years experience in auditing

15-Jan-18

 

Applied
 • to work in long lasting history company
 • to work independently and fully utilize
 • to work in the company that have a good benefit

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Experience in automotive parts manufacturing
 • Good command of English (TOEIC score 500up)

14-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male & Female, Age is between 22 - 35 years old
 • 0-5 Yrs exp in credit analyst or relationship
 • Exp from Banking or Financial Institute

13-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • 3-5 years in Controlling
 • Controlling and costing
 • Automation Business

12-Jan-18

 

Applied
 • 5 + years experience in managing overall Account
 • Able to work at Eastern Seaboard Industrial
 • Experience with COST accounting

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Native Thai speaker, good command of English
 • Minimum 5 years’ experience with upmarket
 • Skilled in handling problematic situations

12-Jan-18

 

Applied
 • ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบัณชีและการเงินในโรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

12-Jan-18

 

Applied
 • Education: Bachelor’s Degree or higher in Computer
 • Minimum 4 year experiences in business application
 • Motivation and negotiation skills a plus

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary: 130 – 200K
 • Good command of written and spoken English.
 • able work under pressure to meet the deadline

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years experience in finance and controlling
 • Experience in budget forecast
 • Experience in SAP

12-Jan-18

 

Applied
 • financial management, financial reports, AR, AP
 • cost accounting, inventory control, BG, GL, tax,BO
 • cash&bank, fixed asset, insurance,payment&treasury

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบัญชี

12-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Finance or MBA
 • 5-7 years experience in Financial Analysis
 • Good command in English

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare withholding tax report / VAT submission
 • Performing payments for both local and abroad
 • Annual FS reporting and submission

12-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เรื่องระบบบัญชีต้นทุน
 • สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี

12-Jan-18

 

Applied
 • Degree in Finance or a related field.
 • 2 years working experience as a sales coordinator
 • Ability to work independently

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล