Finance and Accounting Manager

Fame Placement Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Accounting
 • Experience 12-15 years in the field of Finance
 • Fluent English communication skills.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 yrs experience in retail
 • Small team of staff. Cellar door shop.
 • Accommodation support.

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี-การเงิน 1-2 ปีขึ้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง บัญชี
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • 5 years of experience in financial analysis
 • Preparing budgets, forecasts and management report
 • Financial planning background is preferred.

19-Jan-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied

Accounting and Finance (Accountant - Open to Filipinos only with a Certificate in Accounting)

Erawan Sugar Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Supports financial decision-making
 • Prepares monthly, quarterly and annual statements
 • Prepares special reports by studying variances

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

19-Jan-18

 

Applied

Accountant พนักงานฝ่ายบัญชี

HOMEPLUS SAENGDAO FURNITURE MALL CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
 • ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา บัญชี
 • มีทักษะในการใช้สูตร Microsoft Excel เป็นอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

18-Jan-18

 

Applied

Financial Analysis Supervisor

HbI Manufacturing (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Financial Analysis Supervisor
 • Strong knowledge and analysis finance function
 • Fluency in English

18-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied

Finance Controller

Kirimaya Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • Female, Age over 35 years
 • Master’s Degree in Accounting.
 • Experience 10 years

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 5 years experience in Branch Planning &
 • Good in Planning Skill, Organizing Skill

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CHIEF FINANCE OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • At least 7 years of experience in finance
 • Able to work in the North East

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

16-Jan-18

 

Applied

Asst. Financial Controller

Kirimaya Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • Experience 7 years solid luxury hotel experience
 • 1-5 years’ work experience
 • Female, Age between 28-35 years

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล