Accounting and Finance (Accountant - Open to Filipinos only with a Certificate in Accounting)

Erawan Sugar Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Supports financial decision-making
 • Prepares monthly, quarterly and annual statements
 • Prepares special reports by studying variances

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accountant พนักงานฝ่ายบัญชี

HOMEPLUS SAENGDAO FURNITURE MALL CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ปวช-ปริญญาตรี
 • ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Analysis Supervisor

HbI Manufacturing (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Financial Analysis Supervisor
 • Strong knowledge and analysis finance function
 • Fluency in English

18-Jan-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied

CHIEF FINANCE OFFICER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • At least 7 years of experience in finance
 • Able to work in the North East

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ

16-Jan-18

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้

16-Jan-18

 

Applied

Finance and Accounting Manager

Fame Placement Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Accounting
 • Experience 12-15 years in the field of Finance
 • Fluent English communication skills.

14-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล