• วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต
 • ที่ปรึกษาและวางเป็นแผนการเงินให้ลูกค้า
 • ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านการขายประกันชีวิต

03-Apr-20

 

Applied
 • Global Organisation
 • Chonburi/Rayong
 • Excellent salary on offer

03-Apr-20

 

Applied
 • Good command of Chinese conversation
 • Sell, advise banking products to customer
 • Expand new deposit customers

02-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or above in Accounting, Finance
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Positive Thinking Attitude

02-Apr-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคารหรืองานขายผล
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย

02-Apr-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related fields
 • Experience in Factory accounting 10 years
 • Need experience in US GAAP/SOX standard

01-Apr-20

 

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

31-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

30-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • วิเคราะห์และรายงานต้นทุนเสนอผู้บริหาร

28-Mar-20

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied