ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,308 ตำแหน่งงาน
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การเงิน /บริหารธุรกิจ
  • มีปสก.การจัดหาแหล่งเงินทุน จากส่วนของผู้ถือหุ้น
  • มีปสก.การจัดทำสัญญาเงินกู้ Corporate Finance
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • ป.ตรี สาขาการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย2ปีด้านวิเคราะห์เงินและงบประมาณ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • จัดทำ ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ Internal order(IO)
  • จัดทำรายงานงบ P&L
  • จัดเตรียมรายงานและนำเสนอผู้บริหาร
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การเงิน /เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3 ปี
  • ประสบการณ์ เช่น การจัดหาเงิน/การเงินองค์กร
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การเงิน /บริหารธุรกิจ /เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3 ปี
  • ประสบการณ์ด้านจัดทำ Financial Model
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาโท : การเงิน /เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3- 5 ปี
  • ประสบการณ์ เช่น Investment Banking/บริหารกองทุน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • Oracle: Financial System Analyst
  • Enhance the core structure of financial system
  • Design data collection process
  Krungthai Bank PCL's banner
  Krungthai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • Risk Management and Credit Portfolio
  • COSO & Basel
  • SAS, SQL, MS เชิงลึก และ Python
  Bangkokbank (BBL)'s banner
  Bangkokbank (BBL)'s logo
  บางรัก
  • Investment Analysis, Research, wealth analysis
  • Exp. in Securities Firms, Assets Management Firms
  • 5-minute walk from BTS/MRT
  Krungthai Bank PCL's banner
  Krungthai Bank PCL's logo
  วัฒนา
  • Wholesale Banking Strategic Business Analytics
  • Good command of written and spoken English
  • Excellence in Advance Excel and Presentation
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายทุกประเภท
  • ตรวจสอบคุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่าย
  • จัดทำ Cash Flow เพื่อเป็นการควบคุมการบริหารเงิน
  Major Development Estate Co., Ltd.'s banner
  Major Development Estate Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • Financial Analyst, Financial Model
  • Audit background would be an advantage
  • Background in Real Estate or related industries
  ถัด ไป