ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (INTEQC FEED Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC FEED Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Male or female, age between 30 - 40 years old
  • degree or higher in Finance, Accounting or related
  • 14 years of experience in Finance and Accounting
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo

  Accounting Manager

  THAI UNION GROUP PCL.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Financial analysis & Business finance
  • Internal control process
  • Good Command of English Skill
  DEESTONE CORPORATION LIMITED's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • วางแผน / วิเคราะห์
  • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
  • จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี ,การเงิน,ตรวจสอบบัญชี