• สามารถปิดงบการเงินได้
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีคามรู้ด้านภาษีอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สาขาบัญชี/กฎหมาย
 • จัดทำกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงิน
 • จัดทำกลยุทธ์บริหารจัดการกระบวนการจัดทำนิติกรรม

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledgeable of US GAAP or IFRS, SOX, BOI
 • Cost accounting
 • Financial Statement

11-Nov-19

 

Applied
 • GL Manager
 • Accounting Manager
 • Accounting and Finance Manager

11-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of both spoken and written English.
 • Having at least 3-5 years’ experience.
 • Bachelor is Degree in Finance / Accounting

11-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ตรวจสอบการกระทบยอดเงินธนาคารและบัญชี
 • ควบคุมกระบวนการรับเงินเก็บเงินในพื้นที่ต่างๆ
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

11-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
 • จัดทำรายงานด้านยุทธศาสตร์ งานพัฒนาธุรกิจ
 • รวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อมูลแนวโน้มไฟฟ้า

08-Nov-19

 

Applied
 • General Affairs
 • Accounting
 • Import, Export

08-Nov-19

 

Applied
 • Cost Engineer
 • Product Analyst / Cost Analyst
 • Project analysis / Quotations

07-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Finance, Economics, or Accounting
 • Have Exp in Planning/Budgeting for over 10 Years
 • Good Command of English

07-Nov-19

THB70k - 90k /เดือน

Applied