• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์
  • พื้นที่จังหวัดนครปฐม/สามพราน

17-Jan-18

 

Applied
  • ซื่อสัตย์ สุจริตและไม่เคยต้องคดี
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • สินเชื่อธุรกิจ
  • MRTA
  • วิเคราะห์สินเชื่อ

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล