ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Fircroft (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Fircroft (Thailand) Limited's โลโก้ของ

  Sr. Accountant (Nakornpathom)

  Fircroft (Thailand) Limited
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • Finance , Accounting ,
  • Overseeing and managing A/P, A/R and GL
  • Analyzing monthly financial statements
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
  • ใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office
  • จัดทำแบบภาษีต่างๆ เช่น ภงด.1, 3, 53 ภพ.30
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)