ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Kendall Gammatron Co., Ltd.'s banner
  Kendall Gammatron Co., Ltd.'s logo

  Cost Accounting Manager

  Kendall Gammatron Co., Ltd.
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • Degree in Accountancy / Finance or a Professional
  • 3 years experience in the similar position
  • Team Manager