• > 3-5 years of corporate planning
 • Bachelor in Accounting & Finance, Good MS. Excel
 • full knowledge in P&L report, Budget Control,

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีมเทรนเนอร์ 3 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษา
 • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง ชอบการออกกำลังกาย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษา
 • รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง ชอบการออกกำลังกาย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามเอกสารลูกค้า
 • คีย์ข้อการซื้อสินค้าของลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • INDUSTRIAL ESTATE 304 PRACHINBURI
 • CORPORATE PLANNIG OFFICER
 • Accounting

16-Mar-18

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

16-Mar-18

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • Business Administration or other related fields
 • Background in agriculture

06-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล