• Bachelor’s or Master degree in Business Admin
 • Energetic/credible personality is required
 • Very good financial and business sense

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cashier/แคชเชียร์

Maesriruen Kitchen Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ดูแลความเรียบร้อยเรื่องการเก็บเงินลูกค้า
 • กระฉับกระเฉง รักการบริการ มีทักษะการสื่อสารดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Nov-17

 

Applied

Billing Officer

Plearnwan Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ดูแลรับผิดชอบเงินสดย่อย
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

17-Nov-17

 

Applied

Operations Manager

True Arena Hua Hin

ประจวบคีรีขันธ์

 • Experience in Financial Management
 • Persuasive with details and facts
 • Delegate responsibilities effectively

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเงินสดย่อย
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

16-Nov-17

 

Applied

Finance Manager

--

ประจวบคีรีขันธ์

 • BA in Accounting/Finance with 3-5 yrs experience
 • Good English skill with TOEIC min 650 preferred
 • Being an accurate and detailed person in numbers

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล