ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Life Assurance Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • มีความรู้ความเข้าใจการวางแผนทางการเงิน
  • เตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
  • เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  ทวีวัฒนา
  • สามารถทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ได้
  • มีประสบการณ์ 3 ปี (Corporate Planning / budgeting)
  • Epicor, SAP, Infor, Oracle, Microsoft Dynamics AX