• ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25ปีขึ้นไป (ไม่เกิน35ปี)
 • รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Competitive Package.
 • Challenging tasks but will be rewarding.
 • Apply now, we can discuss.

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นทีมได้

14-Aug-17

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

13-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล