Financial Analyst (Assistant Manager)

SkillBox Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • Minimum of 5 years experience in Budget Analyst
 • Good in English communication

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อ
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • GPA.> 2.8 up
 • Age between 27-32 years old

16-Aug-17

 

Applied
 • Male or female with age between 25-32 years
 • Knowledge in taxation is ad advantage
 • Degree or higher in Accounting & Finance

16-Aug-17

 

Applied

Manager - Solutions Implementation

Toll Logistics (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Experience with PRINCE2 project methodologies
 • 3+ years managing complex supply chain
 • Development and management of project plan

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Account Manager

DyStar Thai Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai nationality only
 • degree or Master degree in finance or accounting
 • 15+ years related experience in a manufacturing

15-Aug-17

 

Applied
 • To work in leading manufacturing company
 • To work in constantly expanding company
 • To work in major automotive parts manufacturer

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขั้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

11-Aug-17

 

Applied

Finance Officer / พนักงานการเงิน

Newsponge Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ใช้โปรแกรม EXPRESS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accountant/บัญชีต้นทุน

Great Eastern Drug Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

10-Aug-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล