Finance and Accounting Manager

Fame Placement Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Accounting
 • Experience 12-15 years in the field of Finance
 • Fluent English communication skills.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 yrs experience in retail
 • Small team of staff. Cellar door shop.
 • Accommodation support.

20-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี-การเงิน 1-2 ปีขึ้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง บัญชี
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

19-Jan-18

 

Applied
 • 5 years of experience in financial analysis
 • Preparing budgets, forecasts and management report
 • Financial planning background is preferred.

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา บัญชี
 • มีทักษะในการใช้สูตร Microsoft Excel เป็นอย่างดี
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

18-Jan-18

 

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18-Jan-18

 

Applied

Finance Controller

Kirimaya Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • Female, Age over 35 years
 • Master’s Degree in Accounting.
 • Experience 10 years

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Asst. Financial Controller

Kirimaya Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • Experience 7 years solid luxury hotel experience
 • 1-5 years’ work experience
 • Female, Age between 28-35 years

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล