• ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน
 • ช่วยเหลือลูกค้าในด้านสินเชื่อและการเงิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานด้านการเงินการลงทุน

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial Manager
 • ผู้จัดการส่วนการเงิน
 • นักวิเคราะห์การเงิน

20-Jun-18

 

Applied

Senior Treasury Officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • 5 years of accounting and treasury work experience
 • Good spoken and written English

20-Jun-18

 

Applied
 • Experience in Distribution Center / Warehouse
 • Business Analyst / Financial Analyst
 • Good English communication

19-Jun-18

 

Applied
 • Male, Thai national, age between 30 - 40
 • Work experience in Motorcycle/Automotive business
 • Bachelor degree in Accounting, Finance

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่