ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Buraphavat Communication Co., Ltd.'s banner
  Buraphavat Communication Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • มีประสบการณ์การงานด้านการเงิน,งานตรวจสอบ,งานบัญชี
  • มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • โบนัสตามผลงาน มีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น และอื่นๆ
  Liquor Distillery Organization's banner
  Liquor Distillery Organization's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านการบัญชี การเงิน
  • กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และการจัดทำแผนทางการเงิน
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและจัดทำบทวิเคราะห์ทางการ
  Sharp Appliances (Thailand) Limited's banner
  Sharp Appliances (Thailand) Limited's logo

  Finance & Accounting Manager

  Sharp Appliances (Thailand) Limited
  ฉะเชิงเทรา
  • Management to operations by development of Finance
  • 15+ years of work experience
  • MBA in relevant fields and holding CPD license