• มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Give investment advisory for wealth customers

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Compliance

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Compliance
 • Internal audit
 • AML

20-Mar-18

 

Applied

Head of Internal Audit

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Internal audit
 • Operational risk
 • Compliance

20-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ ,เศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการปรับโครงสร้างหนี้
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

18-Mar-18

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

18-Mar-18

 

Applied
 • Prepare daily, weekly cash flow report
 • Co – operate with finance institutions
 • internet banking / cheque clearing / FX

16-Mar-18

 

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Give investment advisory for wealth customers

16-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years of direct experiences in Chinese
 • Identify potential customer in line with bank stra
 • Monitor account to ensure compliance and asset

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investment Consultant (Head Office / Branches)
 • To give investment advisory all financial to clien
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branch Manager (Hat Yai , Chiang Rai)
 • planning,sales and working of the branch
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

14-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล