ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Bualuang Securities Co., Ltd./บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)'s banner
  Bualuang Securities Co., Ltd./บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)'s logo

  Investment Consultant / ผู้แนะนำการลงทุน (ประจำสาขาย่อยต่างจังหวัด) ด่วนมาก!!

  Bualuang Securities Co., Ltd./บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  จังหวัดอื่นๆ
  • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
  • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)'s banner
  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)'s logo

  Relationship Manager / Assistant Relationship Manager - SME

  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 36 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)'s banner
  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)'s logo

  Relationship Officer - SME กรุงเทพฯและปริมณฑล

  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)'s banner
  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • สินเชื่อ
  • Credit
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo

  Finance Manager

  Michael Page
  จังหวัดอื่นๆ
  • Leading a big finance team in Thailand & overseas
  • Being a key driver to achieve business goals
  ธนาคารแห่งประเทศไทย's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์
  • มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 700 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตาม
  บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)'s logo

  เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ภาคตะวันตก)

  บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
  จังหวัดอื่นๆ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปีในด้านงานสินเชื่อส่วนบุคคล
  • ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างน้อย 35 คำ/นาที
  JMT Network Services PCL.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์สินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  JMT Network Services PCL.'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์สินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited's banner
  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited's logo

  Head of Asset Liability Management

  Krungthai-AXA Life Insurance Public Company Limited
  จังหวัดอื่นๆมากกว่า THB 160K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • At least 7 years of working experience in ALM
  • Work in insurance business at least 5 years.
  • Solvency, RBC and OIC rules knowledge required
  Government Pension Fund (GPF)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)/กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน
  • มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารการเงิน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  Michael Page's banner
  Michael Page's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Working as a regional/global position
  • Double-digit growth
  • Great financial health and stability
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's banner
  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Commercial Lending /Corporate Lending) - Bangkok/Provincial

  Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
  จังหวัดอื่นๆ
  • Bachelor Degree in Accounting, Finance
  • Monitor the accuracy of banking transaction
  • Positive Thinking Attitude
  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)'s banner
  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)'s logo

  Relationship Officer - SME ต่างจังหวัด

  Bangkok Bank Public Company Limited/ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  จังหวัดอื่นๆ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)