• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License)

22-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (บัญชี. การเงิน)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 2–3 ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

22-Jun-18

 

Applied
 • Minimum 10-15 years of related experienced.
 • Head the organization’s finance function
 • Responsible for obtaining board approval

20-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary & Benefit : Negotiable
 • International Contractor
 • Exp. in PLC & Management over 10 yrs.

19-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานธนาคาร
 • มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

19-Jun-18

 

Applied
 • รักงานบริการและงานขาย, สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัย
 • พิจารณาพิเศษใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน

19-Jun-18

 

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License (TFEX License is a plus)
 • Good personality / Good relationship

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Economics, Accounting, Finance
 • Possess Single License and Derivative license
 • 5 years’ experience in Investment Consultant

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary 25k-80k not included Commission&Bonus
 • Having a SIC license will be a plus.
 • Experience in sales will be a plus

19-Jun-18

มากกว่า THB120k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • At least 5 years experiences in Information Market
 • Experience in sales and marketing
 • Have Single license and Life Insurance license

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • Give invetment advisory for wealth customers
 • working experience in Banking Industries

18-Jun-18

 

Applied

Financial Analyst (FP&A)

JAC International

จังหวัดอื่นๆ

 • financial analyst, finance analysis, FP&A
 • budgeting & forcasting, Profit & Loss report
 • working capital, US GAAP, SOX knowledge

18-Jun-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Finance
 • Rayong, Thailand
 • THB 80,000

09-Jun-18

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied