Commercial Finance Manager (Manufacturing)

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Commercial Finance
 • Manufacturing background
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Master’s degree or higher in Finance is a plus
 • aged between 40-48 years old

17-Nov-17

 

Applied
 • ระสบการณ์ 2-5 ปีในด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเงิน

15-Nov-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ระสบการณ์ 2-5 ปีในด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์การแก้ปัญหาในการตลาด

15-Nov-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female with Degree in Accounting and/or Finance
 • 10 or more years of experiences in Finance & Admin
 • Experience overseas, Involved with management

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance or Accounting
 • Good command in English
 • Can work under pressure

15-Nov-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น ๆ
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง

15-Nov-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

15-Nov-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ หรือ สาขาอื่น
 • ประสบการณ์ธุรกรรมต่างประเทศของธนาคารอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

14-Nov-17

 

Applied
 • B.IE,Finance ,Account,MBA ,Physic or related field
 • Good communication skills &excellent interpersonal
 • Can communicate in English.

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล