ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 804 ตำแหน่งงาน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • เพศ หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านรับ-จ่ายเงิน,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s banner
  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.'s logo

  Junior Finance Operations Officer

  AI and Robotics Ventures Co., Ltd.
  สาทร
  • Work in greenfield environment
  • Long term prospect
  • Attractive compensation & benefits
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • วางแผน ควบคุมดูแล งานเอกสารด้านสินเชื่อ
  • ประสบการณ์ทางด้านบริหารสินเชื่อไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • Credit Risk
  MBK Guarantee Co., Ltd.'s banner
  MBK Guarantee Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's banner
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's logo
  สาทร
  • Handle CMS documentation
  • Good command in English
  • Service mind with documentation and client support
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo

  Credit Card Usage Officer

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
  สาทร
  • Develop credit card marketing campaign
  • Acquire and maintain partners relationship
  • Experience in credit card business
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo

  Head of Investor Relations

  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)
  ปทุมวัน
  • Investor Relations
  • Investment
  • Corporate Finance
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  สาทร
  • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • รับนักศึกษาจบใหม่
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo

  Head of Channels Compliance (VP Level)

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
  สาทร
  • risk management or compliance
  • Branch Compliance
  • improvements to policy and process
  TISCO Financial Group Public Company Limited's banner
  TISCO Financial Group Public Company Limited's logo

  Budgeting Officer

  TISCO Financial Group Public Company Limited
  สาทร
  • มีโอกาสก้าวหน้า ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร
  • ได้วิเคราะห์ และเห็นภาพรวมของบริษัททั้งหมด
  • เดินทางสะดวกด้วย BTS และ MRT/ มีสวัสดิการดี มั่นคง
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's banner
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation's logo
  สาทร
  • Understand about CMS product
  • At 2 -3 years of experience in Cash Management/IT
  • Good command both spoken and written English
  ถัด ไป