• บุคคลิกดี สุภาพ เรียบร้อย สุภาพ ซื่อสัตย์
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตาม เร่งรัดหนี้สินลูกค้าที่ค้างชำระกับธนาคาร
 • เจรจาไกล่เกลี่ย ประณีประณอมหนี้สูญ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese
 • B2B
 • Banking

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting, Auditing or Finance Management
 • Financial reporting/ Business& Gap analyst
 • Based in Bangkok

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Recruitment process
 • Banking
 • Financial services

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Finance Manager

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Accounting, Finance or MBA
 • Prepare analysis and necessary monthly reports
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate with department store partners
 • Initiate new promotions & analyze card spending
 • Experience in Banking or Retail promotions'

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Wealth product
 • Investment product

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร
 • life and non-life insurance, Single License

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in Risk Management with Financial sector
 • Credit risk / operational risk
 • Good command of English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Planning and Analysis / FP&A
 • Internal Control
 • Retail or FMCG experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Analyst - M&A

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • 2+ years in Investment Banking, Financial Analyst,
 • Assist on the execution of M&A transactions
 • Background with Supply Chain, Food and Beverage,

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experiences in E-Banking business
 • experience in E-Banking business
 • Chinese speaking

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree
 • Good command of English
 • 7 years experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting,Finance,Marketing
 • experience in marketing
 • 5 years of experiences in marketing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent understanding of HR & OD
 • Job Evaluation/Analysis & Organization Development
 • Min 10 yrs exp. in HR Mgmt., HR Org. Dev.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master degree in area of Business Administration
 • 5 yearsworking experience in financial institution
 • Banking experience will be advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting or Financial
 • Experience 4 years up.
 • Experience in analyst

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน

Applied

Financial Controller

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Oversee Thai and Indo-China transactions
 • Manage full accounting and finance functions
 • Leading multi-national chemical firm

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Internal Control Manager

Pepsi - Cola (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • Internal Control
 • Internal Audit
 • Compliance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales (Finance) Planning Manager

Pepsi - Cola (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • Sales Planning
 • Sales Analysis
 • Channel Planning

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Researchers

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานคร

 • Master’s Degree or higher in economics, finance
 • At least 2 years of experience
 • Knowledge of AEC is preferable

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial planning, Financial Analysis
 • Retail/FMCG experience
 • Global retail business

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Performing month, quarter and year-end closing
 • Analysing financial statements and recommending
 • Bachelor's Degree in Accounting and CPD holder

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • have experience in merger and acquisition
 • Fluent in English skill is desirable
 • Experience from notable international law firm

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Retail Deposit Products

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Cash management
 • Product Manager
 • Bank

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • Demonstrate systematic problem solving
 • Develop and deliver effective presentations

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AUDIT DIRECTOR (INSURANCE)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in accounting, finance
 • 5 years’ experience in internal audit
 • Prior experienced in an audit firm, insurance comp

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Economics, Accounting & Finance
 • 2 years experience in Provident Fund Marketing
 • Good in personality and communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial modelling is a plus
 • Experience as Credit Analyst
 • Good command in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accountancy.
 • Minimum of 7 years’ experience in accounting.
 • Work experience in a Public Company Limited

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of Banking Knowledge - SME
 • Strong knowledge of MIS / Portfolio Management
 • Computer (Programming): SAS, SQL (Plus)

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 years of Accounting & Finance experience
 • Real Estate/Property Industry
 • Preferred Public Company expereince

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน

Applied
 • Provide VBA (Macro) for internal supporting
 • MIS
 • Collections MIS.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Debit csrd settlement
 • GL Adjustment
 • TAX VAT

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามทวงถามหนี้ และแจ้งยอดค้างชำระผ่านทางโทรศัพท์
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่นัดชำระ เพื่อติดตามชำระหนี้
 • บันทึกการติดตามหนี้ของลูกค้าลงระบบ และจัดทำรายงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in property fund or REIT management
 • At least 3 years in real estate sector is required
 • Good command of English is a must

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of experience in auditing, compliance
 • Experience in financial institution
 • Knowledge of PC and Microsoft application

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • fund launch process
 • coordinate with sales team
 • coordinate with fund manager

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Bancasuurance ประกัน
 • มีความรู้ด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ตลาดประกันและระเบียบปฏิบัติของประกัน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager / GL Manager

Villa Market JP Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in accounting or related professional
 • Assist in internal and external audits.
 • Good command of English both written and spoken.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล