Finance and Accounting Manager

Fame Placement Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree or Master Degree in Accounting
 • Experience 12-15 years in the field of Finance
 • Fluent English communication skills.

14-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย
 • ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนภาษีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-18

 

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ/At Mukdaharn

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI/Audit

11-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

11-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’ s degree any related field
 • minimum of two year’s in debt collection function
 • Excellent computer skill in Microsoft Office

10-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล