• วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลการเบิกจ่ายเงืนสดย่อย จัดทำงวดงาน ค่าแรงคนงาน
 • วุฒิปวส - ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์ ในสายงานก่อสร้างมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี บัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Mcs.Office. / โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

22-Sep-17

 

Applied
 • 10 years working experience form financial firm
 • At least 5 years in managerial experience.
 • Design program to prevent from reputation risk

20-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล