ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,367 ตำแหน่งงาน
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo

  Lombard Loan - Credit Analyst

  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
  Wattana
  • วิเคราะห์เครดิตเบื้องต้น Credit Analyst
  • นำเสนอขออนุมัติสินเชื่อจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
  • สรุปผลการอนุมัติ และจัดทำรายงานผลการอนุมัติ
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Capital Markets Origination

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  Jatuchak
  • Debt Capital Markets
  • Knowledge of SEC regulations
  • Excellent command of written and spoken English
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  Corporate Finance Analyst

  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited (Head Office)
  Huaykwang
  • Experience in Corporate Finance,Investment Banking
  • Financial models for feasibility study
  • Financial Advisory or Business Development
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s banner
  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)'s logo

  Financial Analyst

  Indorama Ventures Global Services Limited (Head Office)
  Wattana
  • Bachelor or Master's degree in related fields
  • At least 5 years’ experience in related field
  • Proficient in spoken and written English
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนให้กับ RM Wealth
  • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับ RM
  • สรุปข่าวสารและประเด็นการลงทุนจาก KKP Securities
  The Thai Bond Market Association's banner
  The Thai Bond Market Association's logo
  Pathumwan
  • จัดทำบทวิเคราะห์ ความเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้
  • ศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้
  • จัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ลงทุน
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Senior Executive Relationship Manager - Corporate Banking

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  Jatuchak
  • Establish relationships with clients
  • Minimum 2 years in Relationship Manager
  • Excellent command of written and spoken English
  PTT Public Company Limited's banner
  PTT Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (097)

  PTT Public Company Limited
  Jatuchak
  • ป.โท : Accounting & Finance, MBA, Economics
  • มีความรู้ทางด้านตลาดเงิน ตลาดทุน
  • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
  ถัด ไป