• ปริญญาตรี สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  • สามารถ พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่