Steward

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดบวก มีใจบริการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales OTA

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • เพศชาย/หญิง อายุ25-30ปี
 • มีประสบการณ์งานขายและการตลาดโรงแรม
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาด้านการบริหารโรงแรม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 • บริหารจัดการภายในโรงเเรม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Manager

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาด้านการบริหารโรงแรม
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 • General Manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถทำงานกะได้
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดบวก มีใจบริการ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบในการทำงาน
 • ทำความสะอาดห้องพัก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานขายห้องพัก งานเลี้ยงสัมนา ฯลฯ
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสารได้ในระดับดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถทำงานกะได้
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจทำงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบแม่บ้าน ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้
 • หญิง-ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20-30ปี
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Room Maid / Room Boy

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • ทำความสะอาดห้องพัก
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน ตั้งใจทำงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sous Chef Europe

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • เพศ ชาย
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงานที่สมัครอย่างน้อย 2-3
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Waiter/Waitress

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ 1 ปี
 • สามารถทำงานกะได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Receptionist Officer

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • -
 • -
 • -

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Guest Service Agent

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • ป.ตรีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สื่อสารภาษาที่ 3 ได้ จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี ฯลฯ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์งานขายและการตลาดโรงแรม ด้าน OTA
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถทางภาษาจีนและ/หรือภาษาญี่ปุ่น

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Bartender

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
 • รอบรู้ในเรื่องเครื่องดื่ม

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำอาหาร
 • ชาย อายุ25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำอาหาร 5 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Clerk

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • ดูแลระบบการทำความสะอาดห้อง
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์ด้านร้านกาแฟ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
 • รักษาความสะอาด และมีความประพฤติเรียบร้อย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied

Barista

PHUFATARA CO., LTD.

เชียงราย

 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Job Location : อ.เมือง จ.เชียงราย

14-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป สาขาช่าง
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Job Location : อ.เมือง จ.เชียงราย

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • อายุ 20 ถึง 45 ปี
 • พูดภาษาอังกฤษหรือจีนได้ดี

14-Nov-17

 

Applied

Manager

PHUFATARA CO., LTD.

เชียงราย

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์บริหารงานโรงแรม

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • สามารถใช้เครื่องชงกาแฟได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกาแฟ

14-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่จำกัดวุฒิ
 • พนักงานทั่วไป
 • Job Location : อ.เมือง จ.เชียงราย

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • มีความคิดสร้างสรรค์รักอาชีพที่ทำ
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องวัตถุดิบเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ดูแลการจัดเก็บ แยกวัตถุดิบ

14-Nov-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป สามารถเข้าเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมรับพิจาราณาเป็นพิเศษ

14-Nov-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป สามารถเข้าเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมรับพิจาราณาเป็นพิเศษ

14-Nov-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • เพศหญิง อายุ 20 ขึ้นไป สามารถเข้าเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมรับพิจาราณาเป็นพิเศษ

14-Nov-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • สามารถเข้าเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์ด้านโรงแรมรับพิจาราณาเป็นพิเศษ

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล