• จัดเตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหาร ฯลฯ
 • ทำงานเป็นกะได้
 • มีความอดทน มีใจรักงานด้านบริการ

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English communication skill
 • Mature, Reliable, Independent, Positive Attitude
 • Able to work in Bangbuathong location

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์การทำทัวร์ inbound GIT 1 ปีขึ้นไป
 • พูด อ่าน เขียน ตอบโต้ภาษาอังกฤษได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนและมีความซื่อสัตย์

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Customer Care Executive

Khiri Travel Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • Excellent attention to details
 • Energetic and proactive
 • Good organizational and time management skills

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับออร์เดอร์ เสิร์ฟอาหาร จัดเตรียมเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • มีความอดทน มีใจรักงานด้านบริการ
 • โอกาสก้าวหน้าเป็นผู้จัดการสาขา

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาด
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี รักการเรียนรู้

20-Jun-18

 

Applied
 • ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาด
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง อัธยาศัยดี รักการเรียนรู้

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ออกแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รักงานบริการ มีอัธยาศัยดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักความก้าวหน้า พร้อมเติบโตไปกับองค์กร

20-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานร้านอาหาร
 • ในระดับรองผู้จัดการร้าน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
 • No experience needed
 • Bachelor degree
 • Passion for travel

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • มีบุคคลิกดี ดูสะอาด
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม 6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • บุคคลิกหน้าตาดี ดูสะอาด
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Driver

Khiri Travel Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • มีใบขับขี่ / ใบอนุญาตขับรถประเภท ท1
 • มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีใจรักบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป
 • มีบุคคลิกดี ดูสะอาด
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม 6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • บุคคลิกหน้าตาดี ดูสะอาด
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15-Jun-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

15-Jun-18

 

Applied
 • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีรถบัสรับ-ส่งพนักงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • เงินโบนัส
 • รถบัสรับ-ส่งพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied