ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s banner
  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.'s logo

  Waitress (Base on Hua Hin)

  Siam Winery Trading Plus Co., Ltd.
  ประจวบคีรีขันธ์
  • information about vineyard tour, food & drink
  • To present and explain wine, activities to visitor
  • To up selling, suggestion retail shop
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo

  Wine Specialist (Huahin Branch)

  Central Retail Corporation Public Company Limited
  ประจวบคีรีขันธ์
  • มีความรู้ด้าน Wine และงานขาย
  • มีความเป็นผู้นำ
  • ทักษะการสืื่อสาร